Aquavitro

Produkty AQUAVITRO to absolutna nowość na naszym rynku. Wyszukane opakowanie kryją w sobie starannie dobrane i wysoce skoncentrowane substancje, potrzebne do utrzymania rafy koralowej we wzorowej kondycji.

AQUAVITRO to linia produktów stworzona nie tylko w opartciu o wiedzę z zakresu chemi i fizjologii rafy koralowej. To także produkty wytworzone z zachowaniem rygorystycznych standardów dla uzyskania wysokiej jakości oraz spełnienia wymagań hobbystów.

Produkty dostępne są w salonie TRZMIEL i już je dla Was testujemy. Opinia pojawi się już wkrótce.

alpha™

 

Regularne podmiany wody, pozwalające na usunięcie zanieczyszczeń, to  podstawa pielęgnacji każdego akwarium. Ważne jest, aby przed podmianą  usunąć z nowej wody chlor lub/i chloraminę. Związki zawierające  tiosiarczan są nieskuteczne, ponieważ powodują uwalnianie się amoniaku. W  wodzie o kwaśnym lub obojętnym odczynie nie ma to wprawdzie aż tak  dużego znaczenia, ale przy odczynie zasadowym skutki mogą być  katastrofalne, szczególnie kiedy stężenie chloraminy w wodzie  wodociągowej jest wysokie.

 

„Alpha” to skoncentrowany preparat, przeznaczony do akwariów morskich, o 50% bardziej aktywny niż „Prime” i o 375% bardziej aktywny niż konkurencyjne produkty o podobnych parametrach. Pozwala na usunięcie z wody chloru, chloraminy i amoniaku, przekształcając ten ostatni związek w bezpieczną, nietoksyczną formę, dostępną dla pożytecznych bakterii oraz morskich bezkręgowców (na przykład małży). „Alpha” może być stosowany podczas dojrzewania nowego akwarium, w celu obniżenia poziomu amoniaku/azotynów. Neutralizuje azotyny i azotany, umożliwiając skuteczniejsze ich usuwanie przez filtry biologiczne. Wspomaga też wytwarzanie i regenerację naturalnej warstwy ochronnego śluzu na ciele ryb. Nie wpływa na odczyn wody i nie obciąża odpieniacza. Stosować podczas zakładania nowego zbiornika i przy każdorazowej podmianie wody.

 

Dostępne opakowania: 350ml, 1l, 2l, 4l.

 

Sposób użycia

 

Dozować za pomocą dołączonej pipety o objętości 1ml, napełniając ją do podstawy bańki. Ta ilość preparatu pozwala na oczyszczenie 60 litrów wody, usuwając około 0,8mg/l amoniaku, 1,2mg/l chloraminy, 3,3mg/l chloru. „Alpha” może być bezpośrednio podawany do akwarium, najlepiej jednak rozpuścić preparat w wodzie przygotowanej do podmiany. W pierwszym przypadku należy dobrać dawkę w zależności od objętości wody w zbiorniku. Preparat wydziela charakterystyczną, siarkową woń, co jest zjawiskiem normalnym. Przy szczególnie wysokim stężeniu chloraminy, można użyć podwójnej dawki. Przy gwałtownym wzroście poziomu azotynów można zastosować nawet 4 razy większą dawkę niż zalecana. Kiedy temperatura otoczenia jest wyższa niż 30 stopni Celsjusza, a poziom chloru i/lub chloraminy w wodzie stosunkowo niski, zaleca się stosowanie połowy zalecanej dawki.

 

Uwaga! Specjalnie zaprojektowana nakrętka pozwala na odmierzanie różnych objętości preparatu, w zależności od potrzeb. Każdy rowek na wewnętrznej (mniejszej) części nakrętki to 2ml. Cała wewnętrzna część nakrętki ma objętość 7ml. Każdy rowek zewnętrznej części nakrętki ma objętość 28ml (35, kiedy napełniamy wewnętrzną i zewnętrzną część). Całkowicie napełniona nakrętka zawiera 49ml preparatu.

balance™

 

W akwarium morskim często zdarza się, że odczyn wody spada, podczas gdy poziom wapnia i zasadowość są na właściwym poziomie. Jeśli podwyższy się jeden z parametrów, pozostałe mogą się obniżyć. Jedną z przyczyn tego zjawiska jest nieprawidłowy stosunek węglanów do wodorowęglanów. Zmiana stosunku wartości buforowych jest naturalną konsekwencją zdolności buforu do przeciwdziałania zakwaszaniu, powodowanemu przez kwasy organiczne, powstające w czasie rozkładu resztek organicznych lub pochodzące z produktów akwarystycznych, mających wpływ na odczyn wody. W tym przypadku, dodanie większej ilości buforu skutkowałoby zbytnim podwyższeniem zasadowości i spadkiem poziomu wapnia. „Balance” jest pierwszym produktem na rynku, znoszącym ten efekt. Reguluje stosunek buforowy, przekształcając wodorowęglany w węglany, co prowadzi do wzrostu odczynu, nie wpływając jednocześnie na poziom wapnia.
„Balance” to optymalna mieszanina wodorotlenków sodu i potasu, w stosunku 27:1 (Na:K), co pozwala uniknąć zachwiania równowagi jonowej.
Linia AQUAVITRO oferuje także inne produkty przeznaczone do podwyższania odczynu wody w zbiornikach rafowych. „Ions” przeznaczony jest do uzupełniania niedoborów jonów magnezu. „Eight.four” reguluje zaburzenia stanu równowagi pK, zawiera bowiem węglany i wodorowęglany w optymalnym stosunku.

Dostępne opakowania: 350ml, 1l, 2l, 4l.

 

Sposób użycia

 

„Balance” jest przeznaczony do podwyższania obniżonego odczynu wody, kiedy wszystkie pozostałe parametry (zasadowość, poziom wapnia i magnezu) są na optymalnym poziomie. Ilość preparatu potrzebna do podniesienia odczynu do pożądanej wartości może się różnić, w zależności do pojemności buforowej i jakości wody w akwarium. Zakłada się, że zawartość jednej wewnętrznej nakrętki (7ml) podwyższa odczyn 75 litrów słonej wody o 0,1 jednostki pH.
Dodawać niewielkie ilości „Balance” do zbiornika. Odczekać przynajmniej 3 minuty, sprawdzić odczyn. Jeśli to konieczne, wlać kolejną dawkę preparatu.
„Balance” może być stosowany codziennie, bezpośrednio po preparatach „Calcification”, „Eight.four” i „Ions”

 

Uwaga! Specjalnie zaprojektowana nakrętka pozwala na odmierzanie różnych objętości preparatu, w zależności od potrzeb. Każdy rowek na wewnętrznej (mniejszej) części nakrętki to 2ml. Cała wewnętrzna część nakrętki ma objętość 7ml. Każdy rowek zewnętrznej części nakrętki ma objętość 28ml (35, kiedy napełniamy wewnętrzną i zewnętrzną część). Całkowicie napełniona nakrętka zawiera 49ml preparatu.

 

Do sprawdzania odczynu zaleca się używanie testów „MultiTest”: Marine pH & Alkalinity.

calcification™

 

To skoncentrowana (140 000mg/l) mieszanina biodostępnych postaci wapnia, w formie jonowej i skompleksowanej glukonianem, przeznaczona do utrzymania stężenia tego pierwiastka na poziomie typowym dla wody morskiej, bez jednoczesnego wpływu na odczyn. Dzięki połączeniu postaci jonowej i skompleksowanej, „Calcification” pozwala szybko i w wygodny sposób zapewnić optymalny rozwój koralowców.

 

Wapń w postaci jonów jest natychmiast dostępny dla żywych organizmów, także forma skompleksowana ma wiele zalet. Do jej przyswojenia potrzeba mniej energii, niż w wypadku jonów. Przy stosowaniu „Calcification” nie trzeba utrzymywać wysokiego stężenia wapnia w akwarium (na poziomie 450mg/l lub więcej), jak zalecają producenci innych preparatów. Intensywny wzrost koralowców i glonów wapiennych można uzyskać już przy poziomie wapnia wynoszącym 380mg/l. Użyty nawet w dawce czterokrotnie przewyższającej zalecaną, polimer glukonianowy nie kumuluje się w systemie i nie powoduje wzrostu niepożądanych glonów. Jest cennym źródłem pokarmu nie tylko dla koralowców i innych bezkręgowców, ale także dla bakterii denitryfikacyjnych, wspomagając naturalne procesy denitryfikacji, zachodzące w żywej skale. Zastosowanie glukonianu pozwala na szybsze i bardziej optymalne wykorzystanie wapnia, strontu i magnezu, umożliwia także dłuższe zatrzymanie ich w systemie, nie mając wpływu na zasadowość wody.

 

Niektórzy hobbyści wolą nie stosować wapnia w formie skompleksowanej, nie chcąc wprowadzać do akwarium dodatkowych substancji organicznych. Tymczasem ich ilość, dodana razem z wapniem jest nieporównywalnie mniejsza w stosunku do ilości materii organicznej uwalnianej do wody przez żywe organizmy. Ponieważ wapń występuje w formie skompleksowanej z glukonianem lub mleczanem, panuje błędne przekonanie, że produkty te zawierają cukier. Pierwszy z tych związków jest pochodną glukozy, drugi należy do hydroksykwasów. W preparacie „Calcification” polimery te mają postać aldehydów i nie reagują jak cukry. Poliglukonian nie zawiera azotu ani fosforu, nie powoduje więc wzrostu niepożądanych glonów.
W przeciwieństwie do produktów konkurencji, które należy stosować z przerwami, jeśli używa się preparatów podwyższających twardość, „Calcification” może być używany codziennie. Należy tylko odczekać kilka minut po zastosowaniu „Eight.four” i innych produktów z linii AQUAVITRO dla akwariów rafowych.

 

Dostępne opakowania: 350ml, 1l, 2l, 4l.

 

Sposób użycia

 

Początkujący: Stosować zawartość wewnętrznej nakrętki (7ml) na każde 100 litrów wody, 2 razy w tygodniu. Raz w tygodniu kontrolować poziom wapnia i w zależności do jego ilości modyfikować częstość podawania preparatu. Każdy rowek wewnętrznej zakrętki pozwala na odmierzenie 2ml preparatu. Jedna pełna nakrętka ma objętość 49ml.
Zaawansowani: Sprawdzić poziom wapnia, a następnie stosować preparat do uzyskania poziomu wapnia rzędu 380–400ml/l. Każde 7ml „Calcification” podnosi poziom wapnia o około 10ml/l. Ilość dodawanego preparatu i częstość stosowania można modyfikować w zależności od potrzeb. Nie należy jednak przekraczać 21ml/l na 100 litrów wody dziennie. Po uzyskaniu pożądanego poziomu wapnia, dozować preparat w zależności od potrzeby.

 

Uwaga! Specjalnie zaprojektowana nakrętka pozwala na odmierzanie różnych objętości preparatu, w zależności od potrzeb. Każdy rowek na wewnętrznej (mniejszej) części nakrętki to 2ml. Cała wewnętrzna część nakrętki ma objętość 7ml. Każdy rowek zewnętrznej części nakrętki ma objętość 28ml (35, kiedy napełniamy wewnętrzną i zewnętrzną część). Całkowicie napełniona nakrętka zawiera 49ml preparatu.

eight.four™

 

Wiele preparatów buforujących, przeznaczonych do akwarium rafowego zawiera tylko dwuwęglan sodowy. Ich stała równowagi pK w słonej wodzie wynosi tylko 8,0, dlatego nie mogą one utrzymać odczynu wody na poziomie powyżej 8,0. Niska wartość pK jest funkcją niskiego stosunku węglanów do wodorowęglanów.

 

„Eight.four” zapewnia zrównoważone środowisko buforowe, oparte na równowadze jonów węglanowych/wodorowęglanowych, zapewniające utrzymanie pK na poziomie 8,6, co ułatwia utrzymanie odczynu wody w zakresie 8,3 – 8,5. Wyższe pK zwiększa zdolność buforu do neutralizowania niepożądanych źródeł kwasów w wodzie. Preparat w bezpieczny sposób podnosi odczyn i pozwala na dostosowanie zasadowości do prawidłowego poziomu. „Eight.four” zawiera skoncentrowaną mieszaninę soli węglanowych i wodorowęglanowych, przywracającą równowagę buforową i podwyższającą zasadowość węglanową.

 

Jeśli zasadowość osiągnie wartość 6meq/l, a jednocześnie odczyn nie wzrośnie przynajmniej do 8,2, może dojść do zaburzenia równowagi jonowej systemu. Należy wtedy sprawdzić poziom magnezu, a jeśli jest zbyt niski, uzupełnić go, stosując preparat „Ions”. Jeśli jednak stężenie magnezu mieści się w granicach normy, najprawdopodobniej doszło do zaburzenia stałej buforowej (jej zmiany są naturalnym następstwem zdolności buforu do neutralizowania źródeł zakwaszenia, takich jak kwasy organiczne). Podwyższenie odczynu bez podwyższenia zasadowości można uzyskać stosując preparat „Balance”.

 

W przeciwieństwie do produktów konkurencji, które należy stosować z przerwami, jeśli używa się preparatów zawierających węglany, „Eight.four” może być używany codziennie. Należy tylko odczekać kilka minut po zastosowaniu „Calcification”, „Balance” i „Ions”.

 

Sposób użycia

 

Dawkowanie zmienia się w zależności od potrzeb, ale nie powinno przekraczać zalecanych ilości. Należy kontrolować odczyn i zasadowość (nie może przekroczyć 6meq/l). Stosować codziennie zawartość wewnętrznej nakrętki (7ml) na każde 110 litrów wody, do ustabilizowania się odczynu na pożądanym poziomie. Może to trwać od jednego dnia do tygodnia, w zależności od wyjściowego odczynu wody, jej zasadowości i pojemności buforowej systemu. Później używać „Eight.four” w zależności od potrzeb.

 

Uwaga! Specjalnie zaprojektowana nakrętka pozwala na odmierzanie różnych objętości preparatu, w zależności od potrzeb. Każdy rowek na wewnętrznej (mniejszej) części nakrętki to 2ml. Cała wewnętrzna część nakrętki ma objętość 7ml. Każdy rowek zewnętrznej części nakrętki ma objętość 28ml (35, kiedy napełniamy wewnętrzną i zewnętrzną część). Całkowicie napełniona nakrętka zawiera 49ml preparatu.

fuel™

 

Preparat ten to złożona mieszanina węglowodanów, witamin, aminokwasów, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i pierwiastków śladowych, przeznaczona dla koralowców. Zawiera kwas askorbinowy, uzyskiwany z chlorelli, glonu bogatego w aminokwasy i witaminy. Korzystne właściwości tego organizmu są szeroko znane, podobnie jak innego glonu – spiruliny. Linia AQUAVITRO jako pierwsza wykorzystuje wysokiej jakości chlorellę w produktach akwarystycznych. Preparat „Fuel” dostarcza elementów odżywczych naturalnie występujących w morzach tropikalnych, gdzie rozwijają się rafy koralowe.

 

Chlorella to słodkowodne glony, zawierające duże ilości cennych enzymów, witamin (w tym wszystkie z grupy B), składników mineralnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych, aminokwasów i białek. Z komórek chlorelli wyodrębniono następujące witaminy: C, prowitaminę A (beta–karoten), tiaminę (B1), ryboflawinę (B2), pirydoksynę (B6), niacynę, kwas pantotenowy, kwas foliowy, witaminę B12, biotynę, cholinę, witaminę K, kwas liponowy i inozytol, a także następujące pierwiastki: fosfor, wapń, cynk, jod, magnez, żelazo i miedź. Chlorella zawiera więcej aminokwasów niż spirulina.

 

Dostępne opakowania: 350ml, 1l, 2l, 4l.

 

Sposób użycia

 

Przed użyciem wstrząsnąć. Stosować zawartość wewnętrznej nakrętki (7ml) na każde 110 litrów wody, 2 razy w tygodniu lub w zależności od potrzeb koralowców.

 

Uwaga! Specjalnie zaprojektowana nakrętka pozwala na odmierzanie różnych objętości preparatu, w zależności od potrzeb. Każdy rowek na wewnętrznej (mniejszej) części nakrętki to 2ml. Cała wewnętrzna część nakrętki ma objętość 7ml. Każdy rowek zewnętrznej części nakrętki ma objętość 28ml (35, kiedy napełniamy wewnętrzną i zewnętrzną część). Całkowicie napełniona nakrętka zawiera 49ml preparatu.

ions™

 

Podobnie jak stront i wapń, magnez jest wykorzystywany przez koralowce do budowy szkieletu. Jest także niezbędny do życia innym morskim organizmom – od bakterii, poprzez glony wapienne do ryb.

 

Jak sprawdzić, czy poziom magnezu jest wystarczający? Istnieje wiele objawów jego niedoboru. Przy poziomie poniżej 800mg/l (poważny niedobór) może dojść do spadku odczynu wody i zaburzeń w utrzymaniu prawidłowego poziomu jonów wapnia. Najskuteczniejszą metodą oceny, czy konieczna jest suplementacja magnezem, jest przeprowadzenie testu, na przykład za pomocą zestawu Seachem Reef Status: Magnesium & Carbonate and Borate Alkalinity.

 

Jeśli okaże się, że poziom magnezu jest niski, należy zastosować preparat „Ions”, zawierający najbardziej skoncentrowaną dawkę (90 000mg/l) tego pierwiastka, dostarczaną w łatwo rozpuszczalnej postaci. Inne preparaty z magnezem często zawierają ślady amoniaku, powstającego podczas ich produkcji. W preparatach linii AQUAVITRO ten problem został rozwiązany. „Ions” jest pierwszym i jedynym tego typu suplementem na rynku nie zawierającym amoniaku.

 

Używanie w pełni rozpuszczalnych związków magnezu ma ogromne znaczenie dla ich przyswajalności. Niektóre preparaty zawierają częściowo nierozpuszczalne sole, co ogranicza dostępność magnezu dla żywych organizmów. Jeśli produkt ma mlecznobiałą barwę alo wymaga silnego wstrząśnięcia przed użyciem, najprawdopodobniej większość znajdującego się w nim magnezu nie będzie mogła być wykorzystana przez żywe organizmy. „Ions” zawiera także stront i bor w stosunku 1:7:4, co pozwala na uniknięcie zaburzeń równowagi jonowej.

 

Sposób użycia

 

Początkujący: stosować zawartość wewnętrznej nakrętki (7ml) na każde 125 litrów wody, 2 razy w tygodniu. Raz w tygodniu sprawdzać poziom magnezu, modyfikując podawanie preparatu w zależności od uzyskanych wyników.
Zaawansowani: po skontrolowaniu poziomu magnezu, podawać preparat według instrukcji, aż do osiągnięcia poziomu magnezu rzędu 1200 – 1350mg/l. Każde 7ml preparatu zastosowane na 125 litrów wody podwyższa poziom magnezu o 5mg/l. Ilość preparatu i częstość jego stosowania może być modyfikowana, nie należy jednak przekraczać dawki 35ml „Ions” na 125 litrów wody dziennie.

 

Uwaga! Specjalnie zaprojektowana nakrętka pozwala na odmierzanie różnych objętości preparatu, w zależności od potrzeb. Każdy rowek na wewnętrznej (mniejszej) części nakrętki to 2ml. Cała wewnętrzna część nakrętki ma objętość 7ml. Każdy rowek zewnętrznej części nakrętki ma objętość 28ml (35, kiedy napełniamy wewnętrzną i zewnętrzną część). Całkowicie napełniona nakrętka zawiera 49ml preparatu..

 

W przeciwieństwie do produktów konkurencji, które należy stosować z przerwami, „Ions” może być używany codziennie i bezpośrednio po innych produktach z linii AQUAVITRO.

salinity™

 

„Salinity” to mieszanina soli przygotowana specjalnie dla akwariów rafowych, zawierająca wszystkie niezbędne makro–, i mikroelementy oraz pierwiastki śladowe, występujące w naturalnej wodzie morskiej, wolna od toksycznych i niepożądanych związków. Jest najbardziej skoncentrowaną mieszanką soli na rynku. Stopień jej uwodnienia jest niższy niż 0,5%, co pozwala na przygotowanie większej objętości wody o zasoleniu 35 ‰ na jednostkę masy niż jakakolwiek inna mieszanka dostępna w sprzedaży. Skład anionowy i kationowy „Salinity” jest identyczny jak w naturalnej wodzie morskiej. Aby uzyskać taki wynik, przeanalizowano dane ze wszystkich mórz i oceanów Ziemi i na podstawie tych danych wyznaczono średnią wartość dla każdego pierwiastka. W każdym przypadku odchylenie od wartości średniej wynosi zaledwie ±5. Na przykład przy zasoleniu 35‰, wartości docelowe i uzyskane zakresy poziomów dla wapnia, magnezu i strontu wynoszą kolejno:

 • Wapń: docelowo 422mg/l, uzyskany zakres od 400 do 443mg/l;
 • Magnez: docelowo 1336mg/l, uzyskany zakres od 1269 do 1403mg/l;
 • Stront: docelowo 8,4mg/l, uzyskany zakres od 8,0 do 8,8mg/l. 

Zasadowość i odczyn wody oceanicznej różni się w zależności od miejsca pobrania próbki. W soli „Salinity” wartości te kształtują się na następującym poziomie:

 • Odczyn: pH od 8,4 do 8,6;
 • Zasadowość: od 3,2 do 3,8 meq/l. 

Dostępne opakowania: 15,7kg (wystarczy do zasolenia 450 litrów wody); 29,8kg (wystarczy do zasolenia 850litrów wody).

 

Sposób użycia

 

 1. Wymieszać ‘Salinity” z odchlorowaną i oczyszczoną wodą. Do usunięcia chloru lub/i chloraminy zaleca się stosowanie preparatów takich jak „Alpha”. Jeśli woda jest złej jakości, zaleca się oczyszczenie jej za pomocą filtra RO/DI. Do przygotowania niewielkich ilości wody należy zalać 35g soli wodą do objętości 1 litra lub do odmierzonego litra wody wsypać 36.27g soli.
 2. Roztwór dobrze wymieszać. Choć może być użyty natychmiast po przygotowaniu, zaleca się mieszanie go przez 24 godziny, by osiągnąć właściwą równowagę tlenu/dwutlenku węgla. 
 3. Zmierzyć zasolenie, które powinno wynosić 35‰, co odpowiada ciężarowi właściwemu wynoszącemu 1,026 skalibrowanemu w temperaturze pokojowej. W przypadku braku możliwości skorygowania wartości ciężaru właściwego (H), zaleca się zastosowanie podanych niżej wzorów. W tym przypadku zakres błędu wynosi około 1%.
  • S = [0,3348 * T] + [1325 * H] – 1330,4525 (skalibrowano w temperaturze 15,56oC)
  • S = [0,2211 * T] + [1325 * H] – 1330,4525 (skalibrowano w temperaturze 25oC)
  • S – zasolenie w ilości cząsteczek związku na tysiąc cząsteczek roztworu (1/103).
  • T – temperatura w stopniach Celsjusza (zakres od 13 do 30 oC)
  • H – nieskorygowany odczyt z gęstościomierza.

  Jeśli błąd rzędu ±3% nie stanowi problemu, można posłużyć się poniższą tabelą:

   

  Jeśli temperatura wody wynosi:

  Kalibracja    przy 15.56 °C

  Kalibracja    przy 25 °C

  Stopnie Celsjusza

  Odczyt    gęstościomierza

  Odczyt    gęstościomierza

  13 - 15

  1.027

  1.029

  16 - 19

  1.026

  1.028

  20 - 23

  1.025

  1.027

  24 - 27

  1.024

  1.026

  28 - 30

  1.023

  1.025

 4. Dostosować ilość soli do uzyskanych wyników. Jeśli zasolenie jest za niskie, dodać „Salinity”, jeśli za wysokie – dolać wody.
 5. Podmieniać 20% wody co 2 tygodnie, w celu zapewnienia jej optymalnej jakości.

Uwaga: Nigdy nie dodawać soli do wody w akwarium, jeśli są w nim żywe organizmy. Podczas zakładania nowego zbiornika (gdy bezpośrednio w nim przygotowujemy wodę), wprowadzać zwierzęta dopiero po całkowitym rozpuszczeniu soli i uzyskaniu docelowego zasolenia. W celu uniknięcia „syndromu nowego akwarium” zaleca się stosowanie preparatu „Stability”.

 

„Salinity” nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Kontakt suchej substancji ze skórą lub oczami może wywołać podrażnienie. W przypadku dostania się soli do oczu, natychmiast przemyć je zimną wodą i skontaktować się z lekarzem.

 

Gwarantowany skład:

 

 

Naturalna    woda morska

Wartość    minimalna

Wartość    maksymalna

Odczyn

8.5

8.4

8.6

Zasadowość

3.5    meq/L

3.2    meq/L

3.8    meq/L

Borany

15

14.5

15.5

Bromki

65

63

67

Chlorki

19,000

18,430

19,570

Cynk

0.01

0.0097

0.0103

Jodki

0.06

0.0582

0.0618

Kobalt

0.0004

0.00039

0.00041

Magnez

1,336

1,269

1,403

Mangan

0.002

0.00194

0.00206

Miedź

0.0003

0.00029

0.00031

Molibden

0.01

0.0097

0.0103

Potas

380

369

391

Rubid

0.12

0.1164

0.1236

Siarczany

2,655

2,575

2,735

Sód

10,500

10,185

10,815

Stront

8.4

8.0

8.8

Wapń

422

400

443

Wodorowęglany

214

208

220

Żelazo

0.01

0.0097

0.0103

 

vibrance™

 

Jod jest pierwiastkiem potrzebnym do budowy i utrzymania we właściwej kondycji tkanek miękkich morskich bezkręgowców (na przykład z rodzaju Gorgonia i Sarcophyton). Ma ogromne znaczenie dla rozwoju prawidłowego zabarwienia, zarówno u koralowców, jak i ukwiałów, wpływa także na kondycję symbiotycznych glonów.

 

Większość suplementów dostępnych na rynku zawiera jodek potasu. Dodany do akwarium, ulega on rozkładowi, tworząc niestabilny wolny jod, zabójczy dla morskich organizmów oraz jodan (bezużyteczny dla koralowców, toksyczny w większych dawkach, a przy tym niewykrywalny). Jedynymi związkami dostępnymi dla koralowców są jodki. Ze względu na swoją nietrwałość, muszą być odpowiednio stabilizowane, aby nadawały się do użycia w akwarium.

 

„Vibrance” zawiera skoncentrowany (10 000mg/l), naturalnie stabilizowany jodek potasu. Jest przeznaczony dla akwariów rafowych i pozwala na utrzymanie poziomu jodu właściwego dla naturalnej wody morskiej. Związki zawarte w preparacie są najbardziej stabilnymi spośród dostępnych na rynku. „Vibrance” jest najbardziej skoncentrowanym preparatem tego typu. Precyzyjne dawkowanie ułatwia dołączona pipetka. Produkt stanowi w pełni bezpieczne źródło jodków, które nie ulegają rozpadowi na zabójczy, wolny jod.

 

Dostępne opakowania: 350ml, 1l, 2l, 4l.

 

Sposób użycia

 

Dozować za pomocą dołączonej pipetki o objętości 1ml, którą należy napełnić do podstawy bańki. Stosować codziennie, w ilości 1ml na każde 100 litrów wody. Pozwala to na podwyższenie poziomu jodków o 0,10mg/l. Można zmienić dawkowanie w zależności od potrzeb. Poziom jodu 12 godzin po ostatnim dodaniu preparatu powinien wynosić 0,06 – 0,08 mg/l. Później stosować zgodnie z zaleceniami. Raz w tygodniu kontrolować poziom jodków.

 

Uwaga! Specjalnie zaprojektowana nakrętka pozwala na odmierzanie różnych objętości preparatu, w zależności od potrzeb. Każdy rowek na wewnętrznej (mniejszej) części nakrętki to 2ml. Cała wewnętrzna część nakrętki ma objętość 7ml. Każdy rowek zewnętrznej części nakrętki ma objętość 28ml (35, kiedy napełniamy wewnętrzną i zewnętrzną część). Całkowicie napełniona nakrętka zawiera 49ml preparatu.